Cách xem vảy gà đá.

Kiếm được con gà có bộ vảy đẹp không hề đơn giản. Vảy đẹp cơ bản là hai hàng trơn ,hậu độ , kẽm , biên ngay thẳng số vảy hay hàng đủ từ trên xuống không dư không thiếu vảy nào . Rất hiếm có con gà nào có bộ vảy được như vậy . Nhưng có hai vấn đề :

  • Vảy đẹp không ắt là gà hay càng không đảm bảo chiến thắng.
  • Chân vừa có vảy tốt vảy xấu ,không có căn cứ nào bù trừ qua lại . Vì thế cho nên các sư kê cũng rất đau đầu.

Mười anh chơi gà thì mười anh ôm con gà lên là xem vảy.

Quan điểm cá nhân : Chớ xem thường bộ vảy mà ôm hận , chớ xem trọng bộ vảy mà sai lầm. Nên bài viết này chỉ để anh em tham khảo qua vài bộ vảy để biết cách gọi , và theo các cụ ngày xưa thì là những bộ vảy chơi được.

1 – Vảy án thiên & Phủ địa : Có 1 vảy nằm vắt ngang trên cùng cao nhất gọi là vảy án thiên và ngược lại có 1 vảy nằm ngang dưới cùng các hàng vảy gọi là phủ địa ( xem hình ).

Ngoài ra nếu có 3 vảy nằm ngang trên cùng thì gọi tam tài án thiên , ngược lại thì là tam tài phủ địa.

2 – Vảy giáp vy đao : Là có nhiều vảy có những mũi nhọn hướng vào cựa ( từ 3 vảy trở lên ) .Nếu chỉ 2 vảy thì là song phủ đao. Gặp được chiến kê có vảy giáp vy đao là rất hiếm. Gà có vảy này có lối đá nhanh nhẹn và nhạy cựa , ra đòn hiểm độc và phần thắng nhiều hơn.

 3 – Vảy giáp thới phòng đao 

Là một hàng vảy bắt đầu từ ngón thới ôm vòng qua cựa . Loại gà có vảy này hiếm gặp , và là linh kê .