Lưu trữ cho từ khóa: cach xem vay ga

Cách xem vảy gà đá.

Kiếm được con gà có bộ vảy đẹp không hề đơn giản. Vảy đẹp cơ bản là hai hàng trơn ,hậu độ , kẽm , biên ngay thẳng số vảy hay hàng đủ từ trên xuống không dư không thiếu vảy nào . Rất hiếm có con gà nào có bộ vảy được như vậy . Nhưng có hai vấn đề :

  • Vảy đẹp không ắt là gà hay càng không đảm bảo chiến thắng.
  • Chân vừa có vảy tốt vảy xấu ,không có căn cứ nào bù trừ qua lại . Vì thế cho nên các sư kê cũng rất đau đầu.

Mười anh chơi gà thì mười anh ôm con gà lên là xem vảy.

Quan điểm cá nhân : Chớ xem thường bộ vảy mà ôm hận , chớ xem trọng bộ vảy mà sai lầm. Nên bài viết này chỉ để anh em tham khảo qua vài bộ vảy để biết cách gọi , và theo các cụ ngày xưa thì là những bộ vảy chơi được.

1 – Vảy án thiên & Phủ địa : Có 1 vảy nằm vắt ngang trên cùng cao nhất gọi là vảy án thiên và ngược lại có 1 vảy nằm ngang dưới cùng các hàng vảy gọi là phủ địa ( xem hình ).

Ngoài ra nếu có 3 vảy nằm ngang trên cùng thì gọi tam tài án thiên , ngược lại thì là tam tài phủ địa.

2 – Vảy giáp vy đao : Là có nhiều vảy có những mũi nhọn hướng vào cựa ( từ 3 vảy trở lên ) .Nếu chỉ 2 vảy thì là song phủ đao. Gặp được chiến kê có vảy giáp vy đao là rất hiếm. Gà có vảy này có lối đá nhanh nhẹn và nhạy cựa , ra đòn hiểm độc và phần thắng nhiều hơn.

 3 – Vảy giáp thới phòng đao 

Là một hàng vảy bắt đầu từ ngón thới ôm vòng qua cựa . Loại gà có vảy này hiếm gặp , và là linh kê .