0 Comments

Tuyển chọn màu sắc

acrobat pro 9 download

“Con gà tốt mã vì lông,
Răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men?”

Về màu lông, người sành điệu ưa chơi các màu sau đây: gà ô, gà điều, gà nhạn, gà xám, gà ngũ sắc, gà bông, gà ó.
“Nhất điều ô, nhì xám khô, ba ô ướt”
+ Thứ nhất là gà ô điều: có màu mặn mà sức khỏe, đã từng thấy thắng nhiều độ từ xưa cho đến nay, lại them đẹp mắt, màu ô cánh quýt.
+ Thứ nhì là gà xám khô: gà mang một màu xám tro, có vẻ khô khan, bời rời không bong mượt, gà xám cũng tài ba lắm, khỏe vô song.
+ Thứ ba là gà ô ướt: màu đen tuyền, bóng dáng xanh xanh cánh quýt, gà này người ta cho rằng lai dòng quạ núi, hung dữ bền bỉ.
+ Thứ tư là gà ngũ sắc: có năm màu, đa số gà ngũ sắc thiện nghệ tài ba, hợp với nhiều sắc, chẳng kỵ ai.
+ Thứ năm là gà bông đen nổ trắng: đôi khi them vài sắc nữa, gà này cũng tốt, gan dạ nhưng kén nhiều.
+ Thứ sáu là gà ó: tức gà đỏ “mái lại”, gà này dữ dằn nhưng hiếm thấy, thường nếu gặp nó, một là tuyệt vời, hai là bết bát thấy rõ, bởi thế người chơi có kẻ thích, kẻ chê.
+ Thứ bảy là gà nhạn: cho thật nhạn, lông trắng mỏ trắng, chân trắng chỉ hồng, nếu có con mắt thì hay lắm, đa số vô nghệ sáng sủa, gà nhạn nên chơi cựa dễ dàng hơn.
Còn những màu khác muốn chơi phải tìm hiểu và lựa cho thật kỹ, thí dụ như gà chuối, mang trong mình một màu sắc tuyệt đẹp, trái lại nước bền bỉ không có, và người thường thấy trong nhiều trận so tài, gà chuối thường bị loại ở hiệp thứ hai, ba, và cũng chẳng thấy gà chuối thắng trận liên tục, kẻ dị đoan thì cho rằng gà chuối “xui”, khi ra trận không gãy cựa thì cũng hư mỏ hoặc nhiều lý do khác…

Nói như vậy không phải gà chuối nào cũng dở, chỉ một số như thế mà thôi. Thường thường gà chuối tài ba lắm, nhưng cũng khó thắng độ, ở đây nói về gà chuối có sắc ô tuyền, mã và lông cổ chuối.

Còn về gà cú, nhìn chung thấy thì cũng dữ lắm, nhưng người ta lại có câu:
“Chim hoa gà cú chớ chơi,
Những người lông bụng chớ chơi bạn cùng”

Và tuyệt nhiên không thấy ai sử dụng gà cú ra trận mạc bao giờ, bởi con gà cú đã thuộc dòng “bán độ”, lý ra thắng, mà cuối cùng lại chuốc thất bại vào thân. Người xưa nghiệm nhiều trận như thế lắm.
Phải chăng câu ca dao trên ám chỉ kẻ lông bụng là tiểu nhân, phản thầy phản bạn, đồng thời lại thấy gà cú cùng một sách với kẻ tiểu nhân, bèn loại khỏi gà cú ra bậc anh hùng?
Gà nhạn chân chì, xanh, cũng chẳng mấy ai chơi, anh này thường tài lắm, đa số thua trận.
Trái lại gà ô đôi chân trắng có “quý tướng”. gà này rất hiếm, bởi thế mới có câu:
“Gà ô chân trắng mẹ mắng cũng mua,
Gà trắng chân chì thì chơi chi giống ấy”

Comments are closed.