Tông truyền xem vảy gà đá

4 Comments

Sơ Lược Về Chân gà

Chân gà có 4 ngón:

Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ

Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại

Ngón trong cùng gọi là ngón nội

Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới

Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường

Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm

Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

 

One Comment

 1. nguyen van a at Oct 23, 2012 06:56:20

  Cho hỏi cách xem vảy chân gà đá đòn

  Reply
 2. khoa at Dec 18, 2012 12:56:01

  bi quyet xem vay ga va chon ga

  Reply
 3. khoa at Dec 18, 2012 12:56:29

  chon va nuoi ga da

  Reply
 4. phu at Jan 26, 2013 12:38:35

  chi minh xem vay ga voi

  Reply

Leave a Reply