Xanh Que,Lai Mỹ+Asil+Peru

Regular Price: 15,000,000 VND

Sale Price : 15,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Xanh Que,Chân Thao Đen, 8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu

Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg.

Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền.

Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác, Thế Đá Cao Chân.

Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế

Đòn Đá Mạnh Như Vũ Bão. Cựa Hiểm .

Đá Lông Liên Hoàn Cước.

Biết Tránh Né Nhanh Nhạy

Nết Gà Hung Dữ,Hiếu Chiến.

Giá Bán: 15.000.000 vnd

Tình Trạng: Đã Bán.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Xanh Que,Chân Thao Đen, 8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vả ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Xanh Que,Chân Thao Đen, 8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vả ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Xanh Que,Chân Thao Đen, 8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vả ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply