Xanh Điều,Lai Mỹ + Asil

Regular Price: 10,000,000 VND

Sale Price : 10,000,000 VND

Chi Tiết:
Gà Xanh Điều, Chân Xanh, 8 Móng Đen,Cựa Trắng.
Mào Dâu.
Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Tốt: Chân Trái Có Đại Giáp Nội Ngang Cựa.
Chân Phải Có Liên Giáp Nội Ngang Cựa.
Vảy Hậu Bền . Vảy Độ Tốt.
Bo Đá:
Gà Đá Canh Chận.
Thế Đá Chân Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Mỏ Gà Cực Nhanh,Cắn Lông Đá Trước Khi Vô Gai.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Cựa Đâm Hiểm Nghiệt.
Nết Gà Hiếu Chiến, Tinh Khôn.
Giá Bán: 10.000.000 vnd
Liên Hệ Mr Lộc : 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi Tiết: Gà Xanh Điều, Chân Xanh, 8 Móng Đen,Cựa Trắng. Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi Tiết: Gà Xanh Điều, Chân Xanh, 8 Móng Đen,Cựa Trắng. Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi Tiết: Gà Xanh Điều, Chân Xanh, 8 Móng Đen,Cựa Trắng. Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply