Xanh Điều, Mỹ lai Asil,Win 1

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Điều, Chân Xanh, Mào Lá.
Lai 25 % Mỹ + 75% Asil.
Trọng lượng: 2,6 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch, Khô. Hai Hàng Trơn.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh Nạp, Tránh Né.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt ,Hiểm.
Đã Thắng 1 Trận, Thắng Xuất Sắc và Không Bị Thương.
Giá Bán: 5.000.000 đ

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 25 % Mỹ + 75% Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 25 % Mỹ + 75% Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 25 % Mỹ + 75% Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply