Xám Điều,Việt Lai Mỹ

Regular Price: 4,500,000 VND

Sale Price : 4,500,000 VND

Gà Xám Điều, Chân Thao, Mào Trập.
Lai 50% Mỹ + 50 % Việt.
Trọng Lượng: 2,5 kg
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa
Vảy Độ Tốt,Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp Rất Chính Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Bổn Gà Mái Việt Đá Cựa Nghiệt.
Giá Bán: 4.500.000 vnd
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Xám Điều, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đá: ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Điều, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đá: ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Điều, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đá: ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply