Xám Chuối, Tre lai Mỹ

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Xám Chuối, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Dâu.
Lai 50% Mỹ.
Trọng Lượng: 1 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Cán Vuông,Đẹp.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Nạp.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá Bán: 3.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Xám Chuối, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Cán Vuông,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tố ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Chuối, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Cán Vuông,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tố ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Chuối, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Cán Vuông,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tố ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply