Vàng Sắn, Mỹ lai Asil

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Vàng Sắn, Chân Xanh, Mào Trập, Cựa Trắng, 8 Móng Đen.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2.6 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp Chính Xác.
Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Cựa Đâm Hiểm, Nghiệt

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng Sắn, Chân Xanh, Mào Trập, Cựa Trắng, 8 Móng Đen. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2.6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng Sắn, Chân Xanh, Mào Trập, Cựa Trắng, 8 Móng Đen. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2.6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng Sắn, Chân Xanh, Mào Trập, Cựa Trắng, 8 Móng Đen. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2.6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply