Vàng Bông, Mỹ lai Asil

Regular Price: 9,000,000 VND

Sale Price : 9,000,000 VND

Gà Vàng Bông, Chân Xanh, Mào Dâu.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng lượng: 2,7 kg.
Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá nạp tốc độ.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Tránh né nhanh nhạy.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm hiểm, nghiệt.
Nết gà hung hăng, hiếu chiến.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng Bông, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng Bông, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng Bông, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply