Tre Chuối, Win 13

Regular Price: 1,500,000 VND

Sale Price : 1,500,000 VND

Gà Chuối lửa, Chân thao điểm, mồng trập ngã trái.
Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ.
Trọng lượng lúc nuôi đá : 950 gram. Hiện tại 1 kg 30 gram.
Bo đá: Canh nạp, dạt né.
Nạp tốc độ khi thắng thế.
Đòn đá cực mạnh.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn khi vô gai.
Thành tích: Gà này đã thắng 13 trận liên tiếp, trận cuối bị cựa ở mắt nhưng vẫn thắng. Thả mùa cản mái nhưng mắt bên phải của gà đã mù vĩnh viễn. Nay chia lại giá mềm cho anh em có thiện chí mang về làm gà giống.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối lửa, Chân thao điểm, mồng trập ngã trái. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng lúc nuôi đá : 950 gram. Hiện tại 1 kg 30 gram. Bo đá: Canh nạp, dạt né. N ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối lửa, Chân thao điểm, mồng trập ngã trái. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng lúc nuôi đá : 950 gram. Hiện tại 1 kg 30 gram. Bo đá: Canh nạp, dạt né. N ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối lửa, Chân thao điểm, mồng trập ngã trái. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng lúc nuôi đá : 950 gram. Hiện tại 1 kg 30 gram. Bo đá: Canh nạp, dạt né. N ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply