Que Nghệ,Tre Mỹ+Peru

Regular Price: 1,500,000 VND

Sale Price : 1,500,000 VND

Gà Que Nghệ, Chân Xanh, Mào Dâu.
Lai Tre Mỹ+ Peru+ Việt.
Trọng Lượng: 1,5 kg.
Vảy Hàng Tiền: 3 Hàng Vảy Loạn.
Cựa Chùm < Mỗi Chân Có 2 Cựa>.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp Chính Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Gà Này Lai 3 Dòng Máu: Cha là Gà Mỹ lai Peru, Gà Mẹ là Tre Việt. Khi Đổ Ra Gà Con Thì Trọng Lượng Hơi To,Nên Bán Giá Mềm Cho Anh Em Nuôi Đá Hoặc Cản Mái.
Giá Bán: 1.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai Tre Mỹ+ Peru+ Việt. Trọng Lượng: 1,5 kg. Vảy Hàng Tiền: 3 Hàng Vảy Loạn. Cựa Chùm < Mỗi Chân Có 2 Cựa>. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai Tre Mỹ+ Peru+ Việt. Trọng Lượng: 1,5 kg. Vảy Hàng Tiền: 3 Hàng Vảy Loạn. Cựa Chùm < Mỗi Chân Có 2 Cựa>. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai Tre Mỹ+ Peru+ Việt. Trọng Lượng: 1,5 kg. Vảy Hàng Tiền: 3 Hàng Vảy Loạn. Cựa Chùm < Mỗi Chân Có 2 Cựa>. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply