Khét Vàng, Việt lai Mỹ

Regular Price: 4,000,000 VND

Sale Price : 4,000,000 VND

Khét Vàng,Chân Thao,Mào Dâu.
Lai 50%Mỹ+50% Việt thuần.
Trọng Lượng: 3kg.
Vảy hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn.
Vảy Hậu Bền Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt.
Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp Chính Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Mỏ Nhanh Nhạy.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Cựa Đâm Nghiệt,Hiểm Ác.
Giá Bán: 4.000.000 vnd
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Vàng,Chân Thao,Mào Dâu. Lai 50%Mỹ+50% Việt thuần. Trọng Lượng: 3kg. Vảy hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. B ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng,Chân Thao,Mào Dâu. Lai 50%Mỹ+50% Việt thuần. Trọng Lượng: 3kg. Vảy hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. B ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng,Chân Thao,Mào Dâu. Lai 50%Mỹ+50% Việt thuần. Trọng Lượng: 3kg. Vảy hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. B ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply