Khét Vàng, Tre Mỹ lai Asil

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Khét Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mồng Lá.
Gà Tre Mỹ lai Asil.
Trọng lượng: 9,8 lạng, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Nạp lùa tốc độ khi thắng thế.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn khi vô gai.
Cựa đâm hiểm nghiệt.
Nết gà đá khôn,lì đòn.
Giá bán: 3.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mồng Lá. Gà Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Nạp l ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mồng Lá. Gà Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Nạp l ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mồng Lá. Gà Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Nạp l ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply