Khét Vàng, Mỹ lai Việt

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Khét Vàng, Chân Thao điểm xanh, mồng Trập.
Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt.
Trọng lượng: 3,1 kg
Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Thành tích: Mùa trước đã thắng 4 trận xuất sắc nên được trại sử dụng làm gà cản mái. Nay bán lại giá mềm cho anh em mua về làm gà giống.
Giá bán: 5.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Vàng, Chân Thao điểm xanh, mồng Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng lượng: 3,1 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, qua khỏi ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao điểm xanh, mồng Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng lượng: 3,1 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, qua khỏi ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao điểm xanh, mồng Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng lượng: 3,1 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, qua khỏi ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply