Khét Vàng, Mỹ lai Asil

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Khét Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu.
Dòng gà : Mỹ lai Asil.
Trọng lượng: 2 kg 2.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao.
Đá nạp lùa tốc độ khi thắng thế.
Đòn đá cực mạnh.
Mỏ nhạy bén, cắn lông đá liên hoàn khi vô gai.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Giá bán: 3.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 2. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp lùa tốc độ khi thắn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 2. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp lùa tốc độ khi thắn ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 2. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp lùa tốc độ khi thắn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply