Khét Vàng, Lai Mỹ+ Asil

Regular Price: 9,000,000 VND

Sale Price : 9,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Khét Vàng, Chân Thao, Mào Trập

Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng: 2,3 kg.

Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.

Bo Đá: Gà Đá Theo Lối Tránh Né, Chạy Dạt  Rồi Canh-Đá Chận.

Thế Đá Chân Cao, Thường Đá Trên Lưng Hoặc Hang Cua Đối Phương.

Đòn Đá Rất Mạnh. Cựa Đâm Hiểm Ác.

Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.

Đá Chà Trên Lưng Hay Khi Cắn Diều Đối Thủ.

Với Bo Đá Tránh Né,Canh Chận Thì Gà Khét Này Là Khắc Tinh Của Gà Đá Tốc Độ.

Giá Bán: 9.000.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Khét Vàng, Chân Thao, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Theo ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Khét Vàng, Chân Thao, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Theo ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Khét Vàng, Chân Thao, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Theo ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply