Khét, Mỹ lai Asil

Regular Price: 12,000,000 VND

Sale Price : 12,000,000 VND

Gà Khét, Chân Xanh Cam, Mào Dâu.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2,6 kg
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp.
Vảy Tốt: Chân Trái Có Vảy Hổ Khẩu Mở Miệng Ngậm Ngọc Ngay Cựa.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh Nạp Chuẩn Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Mạnh Như Búa Bổ.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Mỏ Nhạy Bén, Cắn Lông Đá Trước Khi Vô Gai.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Nết Gà Hung Dữ.
Giá Bán: 12.000.000 đ

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét, Chân Xanh Cam, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Vảy Hổ Khẩu Mở Miệng Ngậm Ng ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Xanh Cam, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Vảy Hổ Khẩu Mở Miệng Ngậm Ng ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Xanh Cam, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Vảy Hổ Khẩu Mở Miệng Ngậm Ng ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply