Khét Lửa,Lai 3 dòng máu

Regular Price: 10,000,000 VND

Sale Price : 10,000,000 VND


Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Lá.
Lai 3 dòng máu: Mỹ_Asil_Peru.
Gà Cha : Peru lai Mỹ.
Gà Mẹ: Asil lai máu Mỹ.
Trọng lượng: 2,6 kg.
Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch.
Hai hàng trơn.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ to, đều từ cựa lên đến gối.
Bo đá:
Gà đá canh nạp rất chính xác.
Đá nạp lùa tốc độ khi thắng thế.
Thế đá chân cao.
Đòn đá mạnh như búa bổ.
Tránh né nhanh nhạy.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Cắn diều đá chà vào ngực đối thủ.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Nết gà hung dữ, hiếu chiến.
Giá bán: 10.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.
Email: gadabentre3838@gmail.com

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ_Asil_Peru. Gà Cha : Peru lai Mỹ. Gà Mẹ: Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ_Asil_Peru. Gà Cha : Peru lai Mỹ. Gà Mẹ: Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ_Asil_Peru. Gà Cha : Peru lai Mỹ. Gà Mẹ: Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply