Khét Bông, Mỹ lai Asil

Regular Price: 10,000,000 VND

Sale Price : 10,000,000 VND

Gà Khét Bông, Chân Trắng, Mào Dâu.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2,45 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Chận, Tránh Né.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Thế Đá Chân Cao, Đá Tạc Ngang.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá Bán: 10.000.000 đ

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,45 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,45 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,45 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply