Gà Xám,Lai Mỹ+ Asil

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Xám,Chân Xanh,8 Móng Đen, Mào Trập Cắt.
Lai 50% Mỹ+50% Asil.
Trọng Lượng: 2,8 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều,Rõ.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp Chính Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Hiểm Nghiệt.
Nết Gà Hiếu Chiến.
Giá Bán: 5.000.000 vnd
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Xám,Chân Xanh,8 Móng Đen, Mào Trập Cắt. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều,R ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Xám,Chân Xanh,8 Móng Đen, Mào Trập Cắt. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều,R ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Xám,Chân Xanh,8 Móng Đen, Mào Trập Cắt. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều,R ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply