Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Vàng, Bông ẩn, chân trắng, 8 móng đen, mào trập ngã trái.
Trọng lượng: 2,1 kg.
Gà Việt lai máu Mỹ.
Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao.
Đòn đá mạnh, chuẩn.
Đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Đã thắng 2 trận chồng độ, bị 1 cựa cổ cần, nay đã hồi phục hoàn toàn.
Giá bán: 3.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Bông ẩn, chân trắng, 8 móng đen, mào trập ngã trái. Trọng lượng: 2,1 kg. Gà Việt lai máu Mỹ. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi c ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Bông ẩn, chân trắng, 8 móng đen, mào trập ngã trái. Trọng lượng: 2,1 kg. Gà Việt lai máu Mỹ. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi c ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Bông ẩn, chân trắng, 8 móng đen, mào trập ngã trái. Trọng lượng: 2,1 kg. Gà Việt lai máu Mỹ. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi c ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply