Gà Vàng, Mỹ Rặc

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Chi tiết:

Gà Vàng,Chân Thao, Mào Dâu

Là Gà Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2 kg.

Gà Khoảng 9 tháng tuổi, nuôi đến lúc đá khoảng 2,2 kg.

Vảy Hàng Tiền Sạch. Chân Phải có vảy Vấn Khâu.

Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền.

Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ, Thế Đá Cao Chân

Đòn Đá Cực Mạnh. Cựa Đâm Hiểm Ác

Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai

Nết Gà Hung Dữ, Hiếu Chiến

Giá Bán: 3.500.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Vàng,Chân Thao, Mào Dâu Là Gà Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2 kg. Gà Khoảng 9 tháng tuổi, nuôi đến lúc đá khoảng 2,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch. Chân Phải c ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Vàng,Chân Thao, Mào Dâu Là Gà Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2 kg. Gà Khoảng 9 tháng tuổi, nuôi đến lúc đá khoảng 2,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch. Chân Phải c ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Vàng,Chân Thao, Mào Dâu Là Gà Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2 kg. Gà Khoảng 9 tháng tuổi, nuôi đến lúc đá khoảng 2,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch. Chân Phải c ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply