Gà Vàng, Mỹ lai Asil

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Vàng, Chân Vàng, Đuôi Lau, Mào Lá.
Trọng Lượng: 2,4 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Chân Trái Nứt Nội Dưới Cựa.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp.
Thế Đá Chân Tạc Ngang.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Mỏ Nhạy Bén. Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá Bán: 3.500.000 đ

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Vàng, Đuôi Lau, Mào Lá. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Chân Trái Nứt Nội Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Vàng, Đuôi Lau, Mào Lá. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Chân Trái Nứt Nội Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Vàng, Đuôi Lau, Mào Lá. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Chân Trái Nứt Nội Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply