Gà Vàng, Mỹ lai Asil

Regular Price: 12,000,000 VND

Sale Price : 12,000,000 VND

Gà Vàng, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Trập.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2,4 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đan Sát Vào Nhau, Chân Có Sóng Vuông.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Chận Rất Chuẩn Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đá Chận Trên Lưng Đối Thủ.
Đòn Đá Mạnh Như Vũ Bão.
Tránh Né Nhanh,Nhạy.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Hiểm,Nghiệt.
Nết Gà Đá Khôn, Bình Tĩnh, Chính Xác.
Giá Bán: 12.000.000 đ

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đan Sát Vào Nhau, Chân Có Sóng Vuông. Vảy Hậu Bền, Q ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đan Sát Vào Nhau, Chân Có Sóng Vuông. Vảy Hậu Bền, Q ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đan Sát Vào Nhau, Chân Có Sóng Vuông. Vảy Hậu Bền, Q ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply