Gà Vàng, Mỹ lai Asil

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(đã cắt)
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng lượng: 2,4 kg.
Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Đá nạp tốc độ khi thắng thế.
Tránh né và trả đòn cực hiểm.
Đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm hiểm ác.
Nết gà hung dữ, hiếu chiến.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(đã cắt) Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(đã cắt) Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(đã cắt) Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply