Gà Vàng, Mỹ lai Asil

Regular Price: 9,000,000 VND

Sale Price : 9,000,000 VND

Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Trắng, Mào Dâu.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2,9 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp.
Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Ngay Cựa.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh Nạp Chính Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Mỏ Nhạy Bén, Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Nga ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Nga ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Nga ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply