Gà Vàng, Lai 3 dòng máu

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Vàng, Chân Xanh,Mồng Lá.
Lai 3 dòng máu: Mỹ +Asil+ Việt.
Gà Cha: Mỹ lai Asil
Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt.
Trọng lượng: 2,2 kg.
Vảy hàng Tiền đẹp mỏng sạch.
Vảy quý: Chân Trái có vảy Độn Giáp.
Vảy Hậu bền,qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá :
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Đá lùa tốc độ khi thắng thế.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm hiểm nghiệt.
Nết gà hung dữ,hiếu chiến.
Giá bán: 3.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mồng Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ +Asil+ Việt. Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt. Trọng lượng: 2,2 kg. Vảy hàng Tiền đẹp mỏ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mồng Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ +Asil+ Việt. Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt. Trọng lượng: 2,2 kg. Vảy hàng Tiền đẹp mỏ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mồng Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ +Asil+ Việt. Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt. Trọng lượng: 2,2 kg. Vảy hàng Tiền đẹp mỏ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply