Gà Khét, Việt lai Mỹ

Regular Price: 4,000,000 VND

Sale Price : 4,000,000 VND

Gà Khét, Chân Thao, Mào Trích
Lai 50% Mỹ + 50% Việt.
Trọng Lượng: 2,5 kg
Vảy Hàng Tiền Loạn.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp Chính Xác
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Bổn Gà Mái Việt Đá Cựa Nghiệt.
Giá Bán: 4.000.000 vnd
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét, Chân Thao, Mào Trích Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp C ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Thao, Mào Trích Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp C ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Thao, Mào Trích Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp C ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply