Gà Khét Vàng,Lai Mỹ+Asil

Regular Price: 4,000,000 VND

Sale Price : 4,000,000 VND

Gà Khét Vàng, Chân Thao,Mào Lá Cắt.
Lai 50% Mỹ+50% Asil.
Trọng Lượng: 2,35 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều, Rõ Ràng.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp Rất Chuẩn Xác.
Đá Nạp Lùa Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Cựa Đâm Hiểm Nghiệt.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Mỏ Gà Cực Kì Nhanh Nhạy.
Nết Gà Hiếu Chiến.
Giá Bán: 4.000.000 vnd.
Liên hệ Mr Lộc. Dt : 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Vàng, Chân Thao,Mào Lá Cắt. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều, Rõ Ràng ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao,Mào Lá Cắt. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều, Rõ Ràng ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao,Mào Lá Cắt. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều, Rõ Ràng ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply