Gà Khét, lai 3 dòng máu, Win 3

Regular Price: 12,000,000 VND

Sale Price : 12,000,000 VND

Gà Khét, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Lá (đã cắt).
Lai 3 dòng máu:Mỹ+Asil+Peru.
Trọng lượng: 2,55 kg.
Vảy hàng Tiền mỏng, loạn.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh chận chính xác.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Tránh né nhanh nhạy.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Nết gà đá khôn ngoan, bình tĩnh.
Đã thắng 3 trận đá tiền lớn.
Giá bán: 12.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Lá (đã cắt). Lai 3 dòng máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Lá (đã cắt). Lai 3 dòng máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Lá (đã cắt). Lai 3 dòng máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply