Gà Khét

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Khét, Chân Trắng, Mào Dâu.
Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng : 2,6 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.>
Bo Đá: Gà Đá Theo Lối Canh Nạp
Thế Đá Cao Chân, Đòn Lớn.
Mỏ Nhanh Nhạy Nên Có Thể Cắn Lông Lưng Đá Trước Khi Vô Gai.
Cựa Nghiệt.
Giá Bán: 3.500.000 vnd
Liên hệ: Mr Lộc, ĐT: 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.> Bo Đá: Gà Đá Theo Lối C ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.> Bo Đá: Gà Đá Theo Lối C ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.> Bo Đá: Gà Đá Theo Lối C ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply