Gà Điều,Tre Lai Mỹ

Regular Price: 4,500,000 VND

Sale Price : 4,500,000 VND

Gà Điều,Chân Trắng,Mào Trập< Cắt>.
Trọng Lượng: 1,2 kg.
Lai 50% Mỹ, 50% Việt.
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt,Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Chận.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Cựa Đâm Nghiệt,Hiểm.
Nết Gà Gan Lì,Chịu Đòn Tốt.
Giá Bán: 4.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều,Chân Trắng,Mào Trập< Cắt>. Trọng Lượng: 1,2 kg. Lai 50% Mỹ, 50% Việt. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều,Chân Trắng,Mào Trập< Cắt>. Trọng Lượng: 1,2 kg. Lai 50% Mỹ, 50% Việt. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều,Chân Trắng,Mào Trập< Cắt>. Trọng Lượng: 1,2 kg. Lai 50% Mỹ, 50% Việt. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply