Gà Điều,Nhập (850 USD)

Regular Price: 17,870,000 VND

Sale Price : 17,870,000 VND

Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập.
Trọng Lượng: 2,45 kg.
Là Gà Mỹ Nhập, Dòng Kelso.
Khoảng 11 Tháng Tuổi.
Vảy Hàng Tiền Loạn, Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt,Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Nạp Tốc Độ Nhanh Như Tên Bắn.
Đòn Đá Mạnh Như Búa Bổ.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Cựa Đâm Nghiệt,Hiểm.
Do Nhu Cầu Cần Thiết ,Nhập Thêm Gà Mới Để Tránh Trùng Huyết. Nay Trại Gà Đại Lộc Bán Lại Gà Giống Để Anh Em Mua Về Cản Mái Hoặc Đá Biên Giới.
Giá Bán: 850 USD.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,45 kg. Là Gà Mỹ Nhập, Dòng Kelso. Khoảng 11 Tháng Tuổi. Vảy Hàng Tiền Loạn, Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua K ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,45 kg. Là Gà Mỹ Nhập, Dòng Kelso. Khoảng 11 Tháng Tuổi. Vảy Hàng Tiền Loạn, Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua K ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,45 kg. Là Gà Mỹ Nhập, Dòng Kelso. Khoảng 11 Tháng Tuổi. Vảy Hàng Tiền Loạn, Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua K ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply