Gà Điều,Mỹ lai Asil

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Điều, chân Thao, 8 móng đen, mào Trập.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng lượng: 2,4 kg
Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch.
Chân trái có vảy Huyền Trâm ngay cựa. Và 1 vảy Khai Vương dưới cựa.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh, tránh né.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Tránh né nhanh nhạy.
Đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Cựa đâm hiểm nghiệt.
Giá bán: 5.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều, chân Thao, 8 móng đen, mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Chân trái có vảy Huyền Trâm ngay cựa. Và 1 v ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, chân Thao, 8 móng đen, mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Chân trái có vảy Huyền Trâm ngay cựa. Và 1 v ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, chân Thao, 8 móng đen, mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Chân trái có vảy Huyền Trâm ngay cựa. Và 1 v ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply