Gà Điều,Mỹ Lai Asil

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Điều, Chân Trắng, Mào Dâu.
Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil.
Trọng Lượng: 2,5 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng.
Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Đá Chận.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Nết Gà Hung Dữ.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Cựa Đâm Hiểm,Nghiệt.
Giá Bán: 7.000.000 vnd
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply