Gà Điều,Mỹ + Asil

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Điều,Chân Thao,Mào Lá

Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg

Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền.

Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ, Thế Đá Cao Chân

Đòn Đá Cực Kì Mạnh Bạo. Cựa Hiểm Ác.

Đá Lông Liên Hoàn Cước

Tránh Né Nhanh Nhạy

Nết Gà Hung Dữ Và Hiếu Chiến.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Điều,Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều,Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều,Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng: 2,35 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply