Gà Điều,Lai Mỹ + Peru

Regular Price: 15,000,000 VND

Sale Price : 15,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Điều, Chân Thao, 8 Móng Điểm, Mào Trập.

Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg

Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền

Bo Đá: Gà Đá Nạp Chuẩn Xác, Thế Đá Cao Chân.

Đá Nạp Lùa Tốc Độ Khi Thắng Thế.

Đòn Đá Cực Kì Mạnh Bạo. Cựa Đâm Hiểm Ác.

Đá Lông Liên Hoàn Cước.

Tránh Né Nhanh Nhạy.

Nết Gà Hung Dữ, Hiếu Chiến.

Giá Bán: 15.000.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, 8 Móng Điểm, Mào Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền Bo Đá: G ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, 8 Móng Điểm, Mào Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền Bo Đá: G ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, 8 Móng Điểm, Mào Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền Bo Đá: G ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Comments are closed.