Gà Điều,Lai Mỹ 50 %

Regular Price: 3,000,000 VND

Sale Price : 3,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Điều, Chân Thao,Mào Lá

Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng.

Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.

Bo Đá: Gà Đá Canh, Chận. Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế

Thế Đá Cao Chân. Đòn Lớn.

Đá Lông Liên Hoàn Cước. Cựa Đâm Hiểm Ác.

Tránh Né Nhanh Nhạy, Đá Trả Nhanh.

Giá Bán:3.000.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh, Chận. Đá N ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh, Chận. Đá N ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh, Chận. Đá N ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply