Gà Điều,Lai 50 % Mỹ

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Chi tiết:

Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu.

Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 1 kg

Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền.

Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác

Thế Đá Cao Chân.

Đòn Đá Rất Lớn. Cựa Đâm Hiểm Ác

Đá Lông Liên Hoàn Cước.

Nết Gà Gan Lì.

Gia bán: 3.500.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 1 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 1 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 1 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply