Gà Điều, Tre Mỹ F1

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Điều, Chân Thao,8 Móng Đen, Mào Lá.
Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam.
Trọng Lượng: 1 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp.
Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Ngang Cựa và Dưới Cựa Kề Nhau.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh Nạp Chính Xác.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Mỏ Nhạy Bén, Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Hiểm, Nghiệt.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều, Chân Thao,8 Móng Đen, Mào Lá. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Thao,8 Móng Đen, Mào Lá. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Thao,8 Móng Đen, Mào Lá. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply