Gà Điều, Mỹ Rặc

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Điều, Chân Trắng, Mào Lá <đã cắt>

Là Gà Nòi Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2,6 kg.

Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.

Bo Đá: Gà Đá Theo Lối Canh Nạp. Thế Đá Cao Chân.

Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế

Đòn Đá Cực Mạnh. Cựa Đâm Hiểm Ác.

Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.

Tình Trạng: Gà Này Đã Sửa Lông Đuôi 2 Lần,Nhưng Vẫn Không Giảm Độ Ben. Nay Bán Giá Rẻ Cho

Anh Em Cản Mái Hoặc  Mang Qua Biên Giới Đá Gà Lai Thì Không Mất Bạc.

Giá Bán: 7.000.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Lá <đã cắt> Là Gà Nòi Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Th ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Lá <đã cắt> Là Gà Nòi Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Th ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Lá <đã cắt> Là Gà Nòi Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Th ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply