Gà Chuối,Tre Mỹ

Regular Price: 2,500,000 VND

Sale Price : 2,500,000 VND

Gà Chuối Bông, Chân Trắng Điểm,Mào Dâu.
Lai 50 % Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 1,2 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng.
Vảy Tốt: Chân Trái Có Liên Giáp Nội Ngang Cựa.
Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.
Bo Đá: Gà Đá Nạp Chính Xác.
Thế Đá Cao Chân.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Cựa Hiểm Nghiệt.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Nết Gà Tinh Khôn, Gan Lì.
Thành Tích: Đá Thắng 2 Trận,Không Hề Bị Thương.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng Điểm,Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 1,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Tốt: Chân Trái Có Liên Giáp Nội Ngang Cựa. ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng Điểm,Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 1,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Tốt: Chân Trái Có Liên Giáp Nội Ngang Cựa. ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng Điểm,Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 1,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Tốt: Chân Trái Có Liên Giáp Nội Ngang Cựa. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply