Gà Chuối,Tre Lai Mỹ

Regular Price: 1,500,000 VND

Sale Price : 1,500,000 VND

Gà Chuối , Chân Thao Lọc, Mào Dâu

Lai 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng

Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.

Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác

Thế Đá Cao Chân. Đá Chặn.

Đòn Đá Cực Kì Mạnh. Cựa Nghiệt.

Đá Lông Liên Hoàn Cước.

Nết Gà Tinh Khôn, Gan Lì

Tình Trạng: Gà Tre Chuối Khoảng 12 Tháng, Đã Thử Cựa ,Thắng 1 Trận.

Giá bán: 1.500.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối , Chân Thao Lọc, Mào Dâu Lai 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối , Chân Thao Lọc, Mào Dâu Lai 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối , Chân Thao Lọc, Mào Dâu Lai 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply