Chuối Trắng,Lai Mỹ-Asil

Regular Price: 9,000,000 VND

Sale Price : 9,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Chuối Trắng, Chân Thao Lọc, Mào Trập

Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 2,5 kg

Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền.

Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp Chuẩn Xác.

Thắng Thế Thì Đá Lùa Tốc Độ.

Đòn Đá Cực Mạnh, Sâu Chân.

Thế Đá Chân Cao, Thường Đá Trên Lưng Đối Thủ.

Đá Lông Liên Hoàn Cước. Cựa Đâm Hiểm Ác.

Nết Gà Hiếu Chiến,Tinh Khôn, Tránh Né Nhanh Nhạy.

Giá Bán: 9.000.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Chi tiết: Gà Chuối Trắng, Chân Thao Lọc, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: G ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Chuối Trắng, Chân Thao Lọc, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: G ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Chuối Trắng, Chân Thao Lọc, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: G ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply