Gà Chuối, Mỹ lai Asil

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Chuối, Chân Thao, Mào Trập.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng lượng: 2,7 kg
Vảy hàng Tiền mỏng, loạn.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh,chận chuẩn xác.
Thế đá chân rất cao.
Đòn đá cực mạnh.
Đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Nết gà đá khôn, tĩnh.
Giá bán: 3.500.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá: Gà ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá: Gà ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá: Gà ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply