Gà Chuối Bông

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Chuối Bông, Chân Trắng, Mào Dâu.
Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Chân Vuông.
Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.
Bo Đá: Gà Đá Theo Lối Canh Nạp.
Thế Đá Cao Chân.
Đòn Đá Lớn, Cựa Nghiệt.
Mỏ Gà Nhanh Nhạy
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai
Tránh Né Nhanh Nhẹn
Giá Bán: 3.500.000 vnd

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Chân Vuông. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Chân Vuông. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Chân Vuông. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply