Điều Mật,Mỹ lai Asil

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Điều Mật, Chân Vàng Thao, Mào Dâu, Đuôi Lau.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2,6 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng, 3 Hàng Vảy Loạn.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Chận Chính Xác.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Hiểm, Nghiệt.
Giá Bán: 7.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Mật, Chân Vàng Thao, Mào Dâu, Đuôi Lau. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, 3 Hàng Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Vàng Thao, Mào Dâu, Đuôi Lau. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, 3 Hàng Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Vàng Thao, Mào Dâu, Đuôi Lau. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, 3 Hàng Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply