Điều Mật, Mỹ lai Asil

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Điều Mật, Chân Trắng, Mồng Dâu.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng lượng: 2,4 kg
Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch.
Vảy Tốt: Chân trái đóng Liên Giáp Nội ngang cựa.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Tránh né nhanh nhạy và trả đòn chuẩn.
Mỏ nhạy, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Giá bán: 7.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Mật, Chân Trắng, Mồng Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Liên Giáp Nội ngang cựa. ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Trắng, Mồng Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Liên Giáp Nội ngang cựa. ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Trắng, Mồng Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Liên Giáp Nội ngang cựa. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply